Холистична и мащабируема софтуерна система за преглед, анализ и отчитане

Ultrasound Workspace e холистична и мащабируема софтуерна система за преглед, анализ и отчитане на сърдечно-съдови изследвания, изградена на базата на платформата TOMTEC-ARENA. Тя дава възможност за първокласна клинична ефективност, като: Предоставя на потребителите гъвкав работен процес; Позволява диагностични и квантификационни възможности, идентични с тези на самата ехографска система; Анализ на вендор независими данни; Изкуствен интелект в широк спектър от приложения; С лесно мащабируеми технологична платформа и модел на лицензиране; Съобразена с нуждите на потребителя поддръжка.

Още продукти