Платформа, която съчетава клиничен опит с технологични иновации, за да осигури защитена връзка между пациенти, обслужващи екипи и данни в сферата на сърдечно-съдовите грижи. Позволява на вас и вашия екип да рационализирате работния процес и да подобрите оперативната ефективност.

Още продукти