Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ/ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дата на актуализация: 15.12.2022

Ние, от “Равнако” ООД, се ангажираме да защитаваме Вашите лични данни. Препоръчваме Ви да се запознаете с настоящата политика за поверителност, която ще Ви разясни как и какви лични данни обработваме като част от нашата дейност.

Сигурността на Вашите лични данни е много важна за нас. Имаме няколко основни принципа, които спазваме:

Питаме Ви за Вашата лична информация само ако наистина се нуждаем от нея.

Не споделяме Вашата лична информация с никого, с изключение на случаите, когато това е необходимо с цел спазване на закона или да защитаваме правата си.

Информация относно дружеството, което обработва личните Ви данни

Наименование: “Равнако” ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 206645910

Адрес на регистрация: 1766 София, ул. Бизнес парк 1, сгр.4 ет.6

Адрес за кореспонденция: 1766 София, ул. Бизнес парк 1, сгр.4 ет.6

E-mail: office@ravnaco.com

Уеб сайт: ravnaco.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Адрес за кореспонденция: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: 
www.cpdp.bg

Събиране и обработка на лични данни

За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите Лични данни. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с личните или обективни обстоятелства, отнасящи се до конкретно или подлежащо на идентификация лице. Това включва цялата информация, която може да се използва за установяването на вашата самоличност, т.е. вашето име, адрес, адрес за кореспонденция и телефонен номер. Информация, която не може да бъде свързана с вашата самоличност (например статистически данни за ползването на уебсайтове) не се счита за лични данни. В общи линии можете да ползвате уебсайта на „Равнако“ ООД, без да разкривате вашата самоличност.

Събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, във връзка с използването на уебсайта ravnaco.com за следните цели:

  • Цели, необходими за предоставяне на услуги от Равнако ООД към Вас;
  • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
  • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Равнако ООД.

Вградено (embedded) съдържание от други сайтове

Някои статии в този сайт може да съдържат вградено съдържание (например видео клипове, снимки, статии и други). Вграденото съдържание от други сайтове има същото поведение, каквото би било, ако посетителят посети другия сайт (източник на вграденото съдържание).

Тези сайтове може да събират данни за Вас, да използват бисквитки, да имат допълнително проследяване от трети страни (third-party tracking), да наблюдават Вашето взаимодействие с това вградено съдържание, включително да проследяват Вашите взаимодействия с вграденото съдържание, ако има профил и сте влезли с него в този уебсайт.

Лични данни, използвани с цел анализ потреблението на уебсайта:

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, например, страниците, които посещавате, уебсайта, през който достъпвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп.

Възможно е да използваме редица технологии на различни доставчици, за да поддържаме функциите за уеб анализ и проследяване на потребителите, включително технологии на доставчиците.

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от Вас. По възложение на Равнако ООД, Google използва тази информация за оценка на използването от Вас на уебсайта, за съставяне на доклади за дейността на уебсайта и за предоставяне на Равнако ООД на други услуги, свързани с използването на уебсайта.

Равнако ООД използва Google Analytics за анализиране и редовно подобряване на използването на нашия уебсайт. Чрез събраните статистически данни офертите могат да бъдат подобрени и оформени по по-интересен начин за Вас като потребител.

Правно основание за използването на Google Analytics е чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква е) от ОРЗД и чл. 15, ал. 3 от Закона за електронните медии (TMG). Нашият „интерес“ е в подобряването на нашите оферти, както и в оптимизирането на уебсайта.

IP анонимизация и предаване на данни

Обработка на IP адресите се извършва в съкратен формат. По този начин може да се изключи идентификация на отделните потребители. Ако събраните за Вас данни бъдат свързани с дадено лице, това ще бъде незабавно изключено и съответно личните данни ще бъдат изтрити веднага. В рамките на анонимизацията на IP адреса, Вашият IP адрес ще бъде предварително съкратен от Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Пълният IP адрес се предава на сървъра на Google само в изключителни случаи и се съкращава там. Google е със седалище в САЩ и е сертифициран по Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield) https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Актуалният сертификат може да бъде разгледан на следната връзка: https://www.privacyshield.gov/list

В резултат на това споразумение между САЩ и Европейската комисия, последната е установила подходящо ниво на защита на данните за компаниите, сертифицирани съгласно Щита за личните данни. За изключителните случаи, в които личните данни се предават на САЩ, настоящото споразумение осигурява адекватно ниво на защита на данните.

Деактивиране на Google Analytics / Възражение срещу събирането на данни

Можете да предотвратите съхранението на бисквитките от съответната настройка на софтуера на Вашия браузър; отбелязваме, обаче, че в този случай е възможно да не можете да използвате всички функции на този уебсайт в пълния им обем. Можете също така да предотвратите събирането от Google на данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и обработката на същите от Google, като изтеглите и инсталирате добавката на браузъра (browser plug-in), достъпна на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Повече информация за това как да обработвате потребителските данни в Google Analytics ще намерите в Декларацията за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en    

 

Линкове към други уебсайтове

Този уебсайт съдържа линкове към други доставчици, които не са задължени по силата на настоящата политика за поверителност. Препоръчваме ви при напускане на уебсайта да четете внимателно насоките относно защитата на данните на всички свързани уебсайтове, които събират лични данни.

Споделяне на лични данни

Не предоставяме Вашите лични данни на трети лица. Не ги продаваме, не търгуваме с тях и по никакъв начин не предоставяме достъп на други лица до Вашата лична информация.

Изпращане на личните данни.

Коментарите на потребителите може да бъдат проверени чрез автоматизирана услуга за засичане на спам. Не извършваме трансфер на вашите данни към трети страни.

Защита на личните данни.

Обработваме Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.  Всички данни се съхраняват в GDPR-compliant платформи, които спазват всички добри съвременни практики. Сайтът се хоства на споделен сървър с висока степен на сигурност.

Допълнителна информация

Не събираме и не обработваме лични данни, които:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
  • не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни.

Вашето съгласие

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата декларация за поверителност.

Промени в декларацията за поверителност

При промяна на правилата ни за защита на личните данни, ще публикуваме промените на тази уеб страница.