Стандартизиране и персонализиране на онкологичното лечение

С нарастващата нужда от технологичен напредък в цялостната онкологична грижа (от ранно откриване през диагностика до лечение до оцеляване), визията на Philips е да стане лидер в иновациите в прецизната медицина с персонализирани решения, ориентирани към пациента/клиничния специалист, които свързват области като патология, геномика, молекулярни/мултидисциплинарни табла за тумори, вземане на терапевтични решения, молекулярно фенотипизиране и др.

Още продукти