Интегрираните възможности за диагностика са крайъгълен камък за прецизна диагноза и избор на персонализиран път за грижа за онкологични пациенти – и само когато данните и специалностите работят заедно в перфектна хармония, може да се реализира крайното обещание за грижа. Ето защо обединяването на множество части от континуума на здравеопазването – подобно на радиологията, патологията и геномиката – е ключът към нова образец на диагностична прецизност. Усърдната работа, която патолозите вършат в лабораториите всеки ден, има значително въздействие върху лечението и грижите за пациентите – особено в света на онкологията, където патологията играе решаваща роля в диагностиката и определянето на рака. Всъщност е установено, че 70% от важните медицински решения, засягащи живота на пациентите, включват лабораторни или патологични тестове.

Още продукти