За нас

Дистрибуция, доставка, инсталация и сервизно обслужване на иновативни решения и продукти в здравеопазването

RAVNACO

Your partner in healthcare

Равнако ООД е компания с дейност в областта на дистрибуцията, доставка, инсталация и сервизно обслужване на иновативни решения и продукти в здравеопазването.

Нашите клиенти са водещите болници в страната, за които предлагаме цялостни решения и управление на проекти, започвайки от анализ на изискванията, консултиране, проектиране, техническо планиране, доставка, инсталация и сервизна поддръжка на високоспециализирана медицинска апаратура в направление образната диагностика, инвазивна кардиология, онкология и реанимация.

Компанията е оторизиран дистрибитор и сервиз за България на Philips Healthcare – горд наследник на новаторски иновации, които датират от почти 130 години.

Партньори