Услуги

Обучения за експлоатация, гаранционна и следгаранционна поддръжка, аварийна помощ

ncrm 2019 masthead banner m

Равнако е вашият технологичен партньор, ангажиран да помогне за подобряване на ключовите показатели за ефективност (KPI) на вашата организация, включително клинични, оперативни, финансови цели и цели за удовлетвореност на пациентите/персонала. Подобряване на цялостната дейност в лечебното заведение е нашата крайна цел.

Като дистрибутор на Philips ви осигуряваме достъп до значими иновации, задълбочена клинична експертиза и анализ на данни за персонализирани, приложими решения.

Планиране

Можем да ви помогнем да постигнете стратегическите си цели и да съдействаме при вземането на решения, които засягат вашето отделение, клиника или лечебно заведение. Можем да помогнем при оценката на нуждите от оборудване, да подобрим удовлетвореността на пациентите и персонала, да предложим технологично проектиране и да бъдем ваш партньор във взаимоотношенията ви с трети лица предоставящи финансови и други услуги.

Внедряване

Нашето портфолио от услуги по внедряване ви помага да въведете нови технологии по устойчив начин, с минимални усилия и разходи. Услугите включват управление на проекти, инсталиране, ИТ интеграция, оперативна съвместимост, обучение на персонала за работа с оборудването.

Оптимизация

Можем да ви помогнем да увеличите ефективността на процесите и да постигнете непрекъснато оперативно подобрение. Нашият екип предоставя услуги за анализ на данни и подобряване на производителността, за да помогне за повишаване на ефективността на процесите и за оптимизиране на използването на технологиите и персонала. С наша помощ успешно оптимизирате вашето отделение, болница или организация.

Поддръжка

Портфолиото ни от услуги по поддръжка е посветено на максимизиране на времето за експлоатация на вашата техника. В допълнение към ремонтните услуги, ние предлагаме дистанционно наблюдение и профилактика на оборудването. Управляваме труда и частите за оборудване на Philips.

Надграждане

Услугите ни по надграждане гарантират, че вашата техника е винаги актуална, защитена и с обновен софтуер. Портфолиото обхваща услуги по поддръжка на софтуер и замяна на технологично-остаряло оборудване, за да ви осигурим достъп до най-новите технологии през целия жизнен цикъл по устойчив начин.