Philips IntelliSpace Portal е усъвършенствано решение за визуализация и анализ, което е предназначено да помогне на лекарите да диагностицират, проследяват и комуникират в различни клинични области и модалности, с един безпроблемен, свързан работен процес.

Още продукти