Philips Ingenia Elition предлага иновативни техники за МR образни изследвания, като задава нови насоки за клиничните проучвания в 3Т изобразяването, базирани на градиенти и RF дизайн. Ingenia Elition предоставя превъзходно качество на образа и ускорява изследванията до 50%. Бързото време за изследване се постига чрез съкращаване на времето за позициониране на пациента с безконтактни техники, комбинирано ускорение както при 2D, така и при 3D сканиране. Ingenia Elition предлага завладяващо аудио-визуално изживяване за пациента, успокоявайки и напътствайки го по време на изследването.

Още продукти