Интраоперативният ЯМР Ingenia MR-OR осигурява висококачествени изображения по време на неврохирургични процедури. Помага ви да получите актуална представа за хирургичния прогрес и резекцията на тумора, за да взимате уверени решения и да актуализирате невронавигацията. Това решение поддържа плавно прехвърляне на пациента между операционната зала и системата. Благодарение на разнообразните възможности за конфигуриране, Ingenia MR-OR поддържа висока степен на използваемост, като същевременно стимулира рентабилност и гъвкавост.

Още продукти