Платформа Ingenia MR-RT

Най-съвременната платформа Ingenia MR-RT, включваща MR системите Ambition 1.5T и Elition 3.0T, отговаря на специфични RT нужди, предоставяйки висококачествени MR изображения, получени в позицията за лечение. С отличният контраст на меките тъкани може ясно да видите тумора и рисковите органи. Така може да поддържате точността и да изберете възможно най-добрите планове за лечение.

Още продукти