Където се срещат образната диагностика и планирането на лечение.

Big Bore RT е проектиран като CT симулатор за по-добра клинична точност, ускорено време за лечение и максимизиране стойността на инвестицията, без да се прави компромис с предимствата за пациента.

Още продукти