Безкомпромисно качество

С напредъка в образните изследвания на сърцето и с безкомпромисното си качество, Spectral CT 7500 предоставя безупречни изображения от първото сканиране, премахващи необходимостта от повторно сканиране. Опростен работен процес със спектрални резултати през 100% от времето. Всяко сканиране е спектрално. Бърза диагностика. Рутинните сканирания с детекторно базирана спектрална КТ показват 34% по-кратко време за поставяне на диагноза.

Още продукти