Портфолиото на Philips за непрекъснато наблюдение предоставя решения за широк кръг от пациенти – от основен скрининг и триаж до комплексно наблюдение в интензивните грижи. Mожете да изберете подходящото ниво на технологията за непрекъснато наблюдение на пациенти за всяка обстановка, състояние на пациента, умения на медицинския персонал и бюджет. Независимо дали използвате преносими, компактни или специализирани модели, нашето семейство монитори изглеждат и се ползват по еднакъв начин, така че вашите специалисти да могат да преминат от най-високо до най-ниско ниво на сложност с минимално обучение. С нашия усъвършенстван физиологичен мониторинг и клинична информационна система ние ви помагаме да разработите гъвкави корпоративни възможности за мобилност на медицинските лица, споделяне на данни, подпомагане на клинични решения и управление на аларми.

Още продукти