Интервенционалната хемодинамична система

Philips представя интервенционалната хемодинамична система, която предоставя усъвършенствани хемодинамични измервания в катетаризационната лаборатория. Интеграцията с пациентния монитор IntelliVue X3 помага за уверено вземане на клинични решения и поддържане на медицински досиета на пациента без пропуски, чрез непрекъснато наблюдение на пациента в катетаризационната лаборатория и в цялата болница.

Още продукти