Azurion Hybrid OR ви отваря врата към извършване на широк обхват от отворени и минимално инвазивни процедури.

Решението ви позволява изключителна гъвкавост, ефективност и лекота на ползване. Работете с увереност, използвайки водещите в сферата 2D и 3D техники за навигация, в среда със строг стерилен контрол и упралвение на дозовото измерване. Azurio Hybrid OR поставя вашето лечебно заведение в челните редици на клиничните постижения, като същевременно ви подпомага в намаляването на разходите.

Още продукти