IntelliSpace Radiation Oncology workstation

Опростяване на сложен процес

IntelliSpace Radiation Oncology е интелигентно решение за управление на пациентна информация, предназначено да съкрати времето от насочването на пациента до началото на лечението чрез управление на сложността, подобряване на ефективността и спомагане за отлично изпълнение на работните процеси.

Още продукти