Цифрови радиографски системи

С цифрови радиографски системи, разумно съчетание на функция и фискална отговорност, ще извършвате прегледи бързо и гладко. Вашето звено по образна диагностика ще си изгради репутация за качество, като предлага надеждни услуги за образни изследвания, базирани на доказана технология на Philips.

Още продукти