DigitalDiagnost C90

Системата ви позволява удобно да преглеждате повече пациенти на ден и да съкращавате времето за изчакване на пациентите, като намалявате времето за диагностика с иновативни инструменти, които спомагат за повишаване на ефективността на работния процес. Live камерата, разположена при тръбата на DigitalDiagnost C90, многото конфигурации на разположение и технологиите за автоматизиране на прегледа помагат да се постигне изключителен пациентен поток.

Още продукти