DigitalDiagnost C50

Увеличете своята диагностична точност.

Тази цифрова рентгенова система, монтирана на тавана, с фиксиран или безжичен детектор, моторизирано автоматично проследяване, напълно цифров работен процес и UNIQUE 2 обработка на изображения, предоставя изображения с диагностично качество за бързи и ефективни изследвания.

Още продукти