CT Scanner

Philips CT 6000 iCT подобрява грижата за вашите пациенти с всеобхватни възможности и усъвършенствани инструменти за висококачествени, нискодозови сърдечно-съдови сканирания, повишаващи диагностичната увереност, оптимизирайки стойността на Вашата инвестиция.

Още продукти